Wyzwanie:
Jak przedstawić  skomplikowane parametry i zależności między nimi.

Prace nad projektem rozpocząłem od zdefiniowania potrzeb użytkownika. W przypadku urządzeń medycznych bardzo istotny jest kontekst użycia. Sporo czasu spędziłem na oglądaniu filmów dokumentujących przebieg zabiegów chirurgicznych z użyciem lasera. Na sali operacyjnej panują specyficzne warunki. Wskazania aparatury muszą być czytelne z daleka, a pola przycisków na tyle duże aby nie nastąpiła pomyłka. Testy interfejsu z lekarzami wykonywaliśmy z użyciem mokrych lateksowych rękawiczek aby odwzorować rzeczywiste warunki.  
Designed for METRUM CRYOFLEX company
Back to Top