Challenge
 How to build a complete communication with the customer: informational website, web application.

Projekt rozpocząłem od warsztatów  i zebrania danych o końcowych użytkownikach usługi. Wspólnie z Klientem zdefiniowaliśmy główne funkcjonalności i rozrysowałem architekturę informacji. Zadanie wymagało ode mnie zrozumienia procesów i cyklów biologicznych krów. Wielokrotnie w trakcie prac zastanawiałem się z Klientem jak możemy uprościć prezentację skomplikowanych danych z czujników. W kolejnym etapie stworzyłem makiety, które były konsultowane z ekspertami. Finalną koncepcję graficzną opracowała Karola Navus-Wysocka z firmy Marad Design.
Projekt dla firmy MICROLABS SP. Z O.O.
Back to Top