Prace projektowe rozpocząłem od warsztatów kreatywnych z Klientem. Chcieliśmy stworzyć prosty interfejs zamknięty w obudowie zespolonej z unitem dentystycznym. Sporo czasu spędziliśmy na dopasowanie proporcji wskaźników. Kolejne warianty interfejsu drukowałem w skali 1:1 i testowałem czytelność.
Back to Top